Follow us
 • No products in the cart.
X
 • No products in the list
 • No products in the cart.
X
 • No products in the list

Over de privacy policy

 

GLO’ART BV, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken van Kerckemstraat 24 / 2, vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacy beleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door GLO’ART BV . In deze Privacyverklaring legt GLO’ART uit welke informatie over u wordt verzameld, waarvoor het die informatie wil gebruiken en aan wie het deze informatie doorgeeft.

GLO’ART kan te allen tijde het privacy beleid aanpassen door bv. juridische wijzigingen in het privacy beleid (extern), maar ook door veranderingen binnen GLO’ART (intern).

Waarop is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van GLO’ART, hierna kortweg GLO’ART genoemd. Onder ‘alle diensten’ van GLO’ART wordt verstaan: – GLO’ART diensten waarmee u in contact komt via een bezoek aan GLO’ART, media-acties, publieksevents georganiseerd door GLO’ART alsook administratieve dienstverlening (sollicitaties, facturatie etc.) – alle onlinediensten van GLO’ART, nl. de website, apps, internetdiensten aangeboden door GLO’ART en de toegang tot content (bv. perssite voor journalisten, digitale platformen, ensembles.org …)

DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE GLO’ART VERZAMELT

Van wie verzamelen we gegevens?
GLO’ART verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie GLO’ART een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het verzamelen en verwerken van gegevens
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaat GLO’ART ‘elke verwerking van persoonsgegevens’. Verwerking refereert aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen. GLO’ART moet steeds de wettelijke vereiste toestemming van de bezoeker hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens worden enerzijds op een beveiligde server van GLO’ART en anderzijds op fysieke locaties bewaard. GLO’ART beschikt over een procedure die in voege treedt bij (een) eventuele datalek(ken).

Hoe verzamelt GLO’ART de gegevens?

Persoonlijke gegevens door u meegedeeld
Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zal u aan GLO’ART een aantal persoonlijke gegevens doorgeven, zoals een e-mailadres, naam, geboortedatum, adres en woonplaats. Er kan ook bijkomende info gevraagd worden, zoals interesses om GLO’ART te helpen meer aangepaste diensten te leveren. Uw gegevens worden eveneens bewaard wanneer u met GLO’ART in contact treedt via telefoon, mail, publieke WI-FI, een fysiek bezoek aan het kunstencentrum …

Persoonlijke gegevens die GLO’ART verzamelt door uw gebruik van de Glo art onlinediensten
Dit zijn: logbestandsgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van uw bezoek, uw browser … Deze gegevens laten toe de bezoeker te herkennen en kunnen GLO’ART vertellen hoe de bezoeker de diensten gebruikt. (bv. welke tentoonstellingen heeft u aangeklikt, welke events interesseren u, heeft u alleen aangeklikt of ook heeft u alles gelezen, hoe bent u op de website terechtgekomen …) Apparaat gegevens, zoals een IP-adres, het merk, type en besturingssysteem van uw toestel. Indien relevant kan Glo art ook een ruwe indicatie van uw locatie kennen.

GLO’ART maakt gebruik van cookies en Google Analytics
De GLO’ART website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat gebruikers alle functionaliteiten van de website kunnen ervaren en om het bezoekersgedrag te meten. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op anders websites te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website. Wilt u toch geen cookies gebruiken, dan kunt u dit verhinderen via een instelling in uw internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie.
Google Analytics Via de GLO’ART website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. GLO’ART gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. GLO’ART heeft hier geen invloed op. GLO’ART heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonlijke gegevens aangeleverd door derden
Indien u gebruik maakt van sociale netwerkfuncties, die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geeft u toestemming aan de sociale netwerksite om bepaalde duidelijke vernoemde gegevens met GLO’ART te delen. Doorgaans gaat het om standaardgegevens zoals naam, adres postcode, geboortedatum … GLO’ART kan dit toevoegen aan de reeds bestaande gegevens. Het kan ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot het gedrag van de museumbezoeker op de sociale netwerksite, zoals bv. likes. GLO’ART kan alleen maar over de gegevens beschikken die de bezoeker zelf deelt en voor zover de persoonlijke instellingen dit toelaten. Indien de museumbezoeker dit niet wenst, dan moet hij/zij de instellingen op de sociale netwerksites aanpassen.

GLO’ART kan ook informatie verzamelen uit andere betrouwbare bronnen, bv. door een samenwerking met een mediapartner, zowel online als offline. GLO’ART zal die informatie enkel verzamelen indien de gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze partij ze ook op GLO’ART gegevens? GLO’ART verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening en onderhouden van de relatie met de bezoeker
  GLO’ART verzamelt gegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren: informeren over tentoonstellingen, activiteiten, ateliers, artist talks, openingen, persvoorstellingen, performances, algemene promotie, nieuwe publicaties …
  *uitnodigen op tentoonstellingen en allerlei soorten activiteiten verbonden aan GLO’ART

 • Direct marketing
  Mits uw goedkeuring verzamelt GLO’ART uw gegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen m.b.t. activiteiten of nieuws m.b.t. GLO’ART

 • Financiële administratie
  GLO’ART verwerkt persoonsgegevens teneinde de boekhouding en administratie van GLO’ART correct te kunnen uitvoeren.

 • Rekruteringsdoeleinden
  GLO’ART verzamelt persoonsgegevens met het oog op het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Dit gebeurt in onderling overleg.

 • Beveiliging
  Wanneer de bezoeker GLO’ART bezoekt dan wordt dit gefilmd. Deze opnames dienen ter beveiliging van het kunstpark. Het is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, de personeelsleden en de bezoekers.

 • Delen van de gegevens
  GLO’ART zal geen persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden.

 • Leveranciers
  GLO’ART doet een beroep op een aantal onafhankelijke dienstverleners, zoals voor het aanleveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties, … Het is dan ook mogelijk dat deze bedrijven in het kader van de opdracht gekregen van GLO’ART toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. GLO’ART laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en dat deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

 • Sociale media
  Sommige GLO’ART – onlinediensten hebben sociale mediaknoppen van sociale netwerkplatformen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Hierdoor kan de museumbezoeker informatie delen. Deze knoppen worden niet beheerd door GLO’ART maar door de sociale netwerken zelf. Bijgevolg heeft GLO’ART geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken en is het GLO’ART- privacy beleid hier niet van toepassing. Elk sociaal netwerk heeft een eigen privacy beleid dat de bezoeker kan raadplegen

 • Autoriteiten
  GLO’ART kan verplicht worden persoonsgegevens te delen of door te geven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en op te lossen, om te voldoen aan de wet of om de rechten van GLO’ART te beschermen.

Beveiliging van de gegevens
GLO’ART heeft de nodige stappen ondernomen om zowel de digitale als de fysiek bewaarde persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date te houden.

Bewaartermijn van de gegevens
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden voor de uitoefening van de GLO’ART – activiteiten en het verlenen van onze diensten. Een wettelijke verplichting kan GLO’ART verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wat zijn de rechten van de bezoeker en hoe kunnen ze uitgeoefend worden?
Recht op toegang tot de persoonsgegevens GLO’ART biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien van de persoonlijke gegevens. De bezoeker heeft recht op antwoord op de volgende vragen: * Verwerkt GLO’ART mijn persoonsgegevens? * Waarvoor zijn de persoonsgegevens verwerkt? * Welke categorieën van persoonsgegevens bestaan er? * Met welke categorieën van derden deelt GLO’ART de persoonsgegevens? * Wat is de oorsprong van de verwerkte gegevens? * Waarom verwerkt GLO’ART bepaalde persoonsgegevens automatisch?

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt de bezoeker de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of om uit te schrijven.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens: voor direct marketing de bezoeker heeft op elk moment het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketingdoeleinden.
Recht op verbetering en verwijdering: foutieve, verouderde of ongepaste persoonsgegevens kunnen op vraag altijd aangepast of verwijderd worden.
Recht ‘om vergeten te worden’: de bezoeker heeft op elk moment het recht zijn persoonsgegevens uit de bestanden van GLO’ART te laten halen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met ons:

GLO’ART BV
van Kerckhemstraat 24/2
3620 Neerharen Lanaken

Cart
 • No products in the cart.
This site is registered on wpml.org as a development site.